موضوعات من  
مشاهده و پیگیری درخواست ها و موضوعات ثبت شده
پایگاه دانش
در برگیرنده اطلاعات و مطالب کاربردی ، مدارک و مستندات ، مقالات و اطلاعات فنی
سوالات متداول
ارائه دهنده پاسخ مفید و موثر برای سوالات رایج

پایگاه دانش

پایگاه دانش در برگیرنده اطلاعات مفید و ضروری است و این امکان را فراهم می کند که از منابع و محتویات موجود در آن استفاده نمایید.

همچنین ابزاری است به منظور تکمیل سیستم خدمات آنلاین تا اطلاعات را به اشتراک بگذارد. اطلاعاتی نظیر مقالات ، مستندات ، راهنمای کاربران ، مدارک فنی و پاسخ سوالات متداول.Powered by Nikrad Enterprise Gateway 3.0.4