موضوعات من  
مشاهده و پیگیری درخواست ها و موضوعات ثبت شده
پایگاه دانش
در برگیرنده اطلاعات و مطالب کاربردی ، مدارک و مستندات ، مقالات و اطلاعات فنی
سوالات متداول
ارائه دهنده پاسخ مفید و موثر برای سوالات رایج

سوالات متداول

این مجموعه از سوالات متداول ، بخشی از سیستم پایگاه دانش می باشد که پاسخهای کوتاه و مفید برای بسیاری از پرسش های رایج و پر تکرار ارائه می دهد.

چگونگي اصلي بودن قطعات دستگاه جت پرينتر
اغلب این سوال پیش میآید که چگونه اصلی بودن یک قطعه را بدانیم؟ سود جویی تعمیرکاران متفرقه موجب ورود تعداد بی شماری قطعات دستگاههای جت پرینتر ساخت شرکتهای چینی گردیده که به علت شباهت بسیار ، تشخیص آنها...


Powered by Nikrad Enterprise Gateway 3.0.4