موضوعات من  
مشاهده و پیگیری درخواست ها و موضوعات ثبت شده
پایگاه دانش
در برگیرنده اطلاعات و مطالب کاربردی ، مدارک و مستندات ، مقالات و اطلاعات فنی
سوالات متداول
ارائه دهنده پاسخ مفید و موثر برای سوالات رایج
چگونگي اصلي بودن قطعات دستگاه جت پرينتر

اغلب این سوال پیش میآید که چگونه اصلی بودن یک قطعه را بدانیم؟

سود جویی تعمیرکاران متفرقه موجب ورود تعداد بی شماری قطعات دستگاههای جت پرینتر ساخت شرکتهای چینی گردیده که به علت شباهت بسیار ، تشخیص آنها دشوار است لذا پیشنهاد میگردد که قطعات و سرویس دستگاههای خود را از  شرکتهای نمایندگی اصلی شرکت خارجی سازنده دستگاه تهیه نماییدPowered by Nikrad Enterprise Gateway 3.0.4