خدمات ما

فن آوری کدینگ

امروزه هیچ کالایی را در بازار نمی توان یافت که به نحوی کدگذاری نشده باشد. دستگاه های کدزنی داده های مفید و ضروری مانند بهترین تاریخ مصرف و یا سریال ساخت را مستقیما بر روی مواد بسته بندی چاپ می کنند و بنابراین بخش مهمی از هر خط تولید هستند. از آنجائی که راندمان خطوط تولید به چگونگی عملکرد دستگاههای کدزن بستگی مستقیم دارد ، انتخاب مناسب چنین دستگاههایی از اهمیت زیادی برخورداد است.

قابلیت اطمینان ، کم هزینه بودن و پشتیبانی پس از فروش مناسب را میتوان جزو مهمترین فاکتورهای انتخاب دانست.


بازدید پیش از فروش

تیم بازدید پیش از فروش شرکت ایماجیران آماده ارائه راهکار و فن آوری متناسب با چیدمان ، شرائط محیطی و سایر ویژگیهای خطوط تولید شما تولید کننده گرامی می باشد. با ما جهت بازدید رایگان کارشناسان فنی این شرکت تماس گرفته و یا در صفحه مربوطه ثبت نام کنید.

پرتال مشتریانPowered by Nikrad Enterprise Gateway 3.0.4